ΗΛΙΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

hlian photo

Ασκεί την Θεραπευτική με τις Εναλλακτικές Ενεργειακές Θεραπευτικές μεθόδους από το 2008, κατέχοντας επίσης και τον βαθμό Μάστερ Ι στην Κοσμοενεργειακή Θεραπεία (The Cosmic Energy Healing).

Έχει ειδικευτεί στην Γελωτολογία ως Γελωτοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Γελωτοθεραπευτών στην Γιόγκα του Γέλιου (Laughter Yoga) του Laughter Yoga University και είναι μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Laughter Yoga International.

Είναι Life Coach (προπονητής Ζωής), NLP Practitioner και Υπνοθεραπεύτρια, μέλος του American Board of Hypnotherapy, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης.

Από το 2009 ίδρυσε και διευθύνει τον πολυχώρο Be Alive - Ευ Ζην Γελώντας στην Θεσσαλονίκη και ασκεί την Συμβουλευτική και Εναλλακτικές Θεραπευτικές Μεθόδους παρέχοντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες καθώς και σεμινάρια.

Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε ομάδες ανθρώπων που έχουν ανάγκη και εκπαιδεύοντας άλλους στις διάφορες μεθόδους.

Χρησιμοποιεί τις μεθόδους προσέγγισης στις οποίες έχει εκπαιδευτεί, όπως η Γκεστάλτ, η Υπνοθεραπεία και το NLP, καθώς και την έως τώρα εμπειρία της ως επαγγελματίας έχοντας εργαστεί ως στέλεχος στην Ιονική Τράπεζα και κατόπιν ως Διευθύντρια στην ΑΛΦΑ Τράπεζα.

Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, με πολλαπλές παρουσιάσεις στην τηλεόραση και δίνει διαλέξεις για την ευεξία, τη θετική ψυχολογία, το Ευ Ζην των ανθρώπων και τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους.

Ημερομηνίες απόκτησης τίτλων

 • Εκπαιδεύτρια Γελωτοθεραπευτών (LaughterYogaUniversity), 2014
 • Υπνοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη από το American Board of Hypnotherapy, USA , 2013
 • NLP Coaching, πιστοποιημένη από τον Dr RichardBandler, 2013
 • Κοσμοενεργητική Θεραπεία, Cosmic Energy Healing, Master Level από 2011-διαβίου μάθηση
 • Laughter Yoga (μέλος της διεθνούς κοινότητας Laughter Yoga International) πιστοποιημένη από τον Dr Madan Kataria, 2010
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ison Pscychometrica), 2010
 • Life Coaching,The Coaching Academy, 2009
 • Gestalt in Organizations (η προσέγγιση της Ψυχοθεραπευτικής μεθόδου Γκεστάλτ στους Οργανισμούς και την Συμβουλευτική), 2006 – 2010
 • Master Reiki Θεραπευτής, 2000
 • Business and Commerce, Cambridge School of English Studies London, 1978-1979
 • Economics and Banking, Institute for Banking Studies, Athens,1982-1985
 • Training for Executives in Banking in Ionian Bank,1998-1999
 • Master in Business Administration, Eede Thessaloniki
 • American College of Thessaloniki, Anatolia High School
εκπαιδευση
 • Εκπαιδεύτρια Γελωτοθεραπευτών
 • NPL Coaching
 • Υπνοθεραπεύτρια
 • Ενεργειακή Θεραπεύτρια
 • Life Coaching
 • Master Reiki
 • Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Cosmic Energy Healing
 • Gestal in Organizations
Back To Top