ΗΛΙΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

hlian photo


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΛΙΑΝΑΣ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ηλιάνα Κυνηγοπούλου είναι Life Coach, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Γελωτοθεραπευτής, ασκεί την Κλινική Υπνοθεραπεία και τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό ( NLP), είναι Progressor στην Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική.

Σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εξειδικεύτηκε στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Banking). Εργάστηκε ως Διευθυντικό στέλεχος στην Alpha Bank.

Το 2009 δημιούργησε τον χώρο Be Alive Ευ Ζην Γελώντας, τον οποίο διευθύνει έως σήμερα. Έχει ειδικευτεί στην Γελωτολογία ως Γελωτοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Γελωτοθεραπευτών και είναι μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Laughter Yoga International. Το 2010 εκπαιδεύτηκε στην Ινδία στο University of Laughter Yoga του Δρ Μαντάν Κατάρια ιδρυτή της Γιόγκας του Γέλιου και το 2014 ως Εκπαιδευτής Συντονιστών στο Εκπαιδευτικό κέντρο United Mind στην Αγγλία. Είναι ιδρυτικό μέλος του υπό σύσταση Συλλόγου Γελωτολογίας.

Εκπαιδεύτηκε και ασκεί την Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική από το 2012 και έφτασε στον βαθμό του Progressor που της επιτρέπει να εκπαιδεύει και να μυεί θεραπευτές.

Ασκεί την Συμβουλευτική και τις Εναλλακτικές Θεραπείες και χρησιμοποιεί τις μεθόδους προσέγγισης στις οποίες έχει εκπαιδευτεί, όπως την Γκεστάλτ (Gestalt in Organizations), την Υπνοθεραπεία και τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP) , την Γελωτοθεραπεία, την Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική καθώς και την έως τώρα εμπειρία της ως επαγγελματίας.

Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, πραγματοποιεί πολλαπλές παρουσιάσεις στην τηλεόραση καθώς και δίνει διαλέξεις για την ευεξία, τη θετική ψυχολογία, το Ευ Ζην των ανθρώπων και την Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική.

Είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ολιστικών – Εναλλακτικών Θεραπευτών Κοσμοενεργειακής «Κοσμοενεργειακή – Cosmoenergetics» , μέλος του American Board for Hypnotherapy and NLP, και του INTAGIO International Association for Gestalt in Organizations.

Ημερομηνίες απόκτησης τίτλων

 • Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, Progressor 2017
 • Εκπαιδεύτρια Γελωτοθεραπευτών (United Mind Αγγλία), 2014
 • Κλινική Υπνοθεραπεία, πιστοποιημένη από το American Board for Hypnotherapy and NLP, USA , 2013
 • NLP Coaching, πιστοποιημένη από τον Dr RichardBandler, 2013
 • Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική , από 2011-δια βίου μάθηση
 • Laughter Yoga (μέλος της διεθνούς κοινότητας Laughter Yoga International) πιστοποιημένη από τον Dr Madan Kataria, 2010
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ison Pscychometrica), 2010
 • Life Coaching,The Coaching Academy, 2009
 • Gestalt in Organizations (η προσέγγιση της Ψυχοθεραπευτικής μεθόδου Γκεστάλτ στους Οργανισμούς και την Συμβουλευτική), 2006 – 2010
 • Master Reiki Θεραπευτής, 2000
 • Business and Commerce, Cambridge School of English Studies London, 1978-1979
 • Economics and Banking, Institute for Banking Studies, Athens,1982-1985
 • Training for Executives in Banking in Ionian Bank,1998-1999
 • Master in Business Administration, Eede Thessaloniki
 • American College of Thessaloniki, Anatolia High School
εκπαιδευση
 • Εκπαιδεύτρια Γελωτοθεραπευτών
 • NPL Coaching
 • Υπνοθεραπεύτρια
 • Ενεργειακή Θεραπεύτρια
 • Life Coaching
 • Master Reiki
 • Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Cosmic Energy Healing
 • Gestal in Organizations
Back To Top